مغز پسته اکبری درشت

240,000 تومان

مغز پسته درشت که از جدا شدن از انواع پسته های خندان بدست می آید.