مغز پسته درشت

650,000 تومان

مغز پسته درشت که از شکستن انواع پسته های خندان بدست می آید.

*********************

مقدار سفارش خود را به کیلو در زیر انجام دهید: