پسته احمد آقایی دستچین

480,000 تومان

ویژگی:

ظاهر: کمی کشیده

رنگ مغز: قرمز

بیشترین حجم تولید در باغات روستاهای نوق از توابع رفسنجان

*******************************************

سفارش خود را به کیلو در زیر انجام دهید: