پسته اکبری لوکس

500,000 تومان

ویژگی

ظاهر: کشیده و دراز

نوع مصرف: آجیل و صادرات

حجم تولید: باغات رفسنجان و انار

 

***************************************