پسته فندقی دستچین

280,000 تومان

ویژگی:

اندازه: گرد و ریزترنسبت به سایر پسته ها

رنگ: سفید

ظاهر: فندق مانند

تهیه شده در باغات رفسنجان