پسته کله قوچی درجه یک

460,000 تومان

ویژگی:

نوع: پسته کله قوچی

ظاهر: درشت

رویت: عالی

تولید شده در باغات کشاورزان رفسنجان

********************************

میزان سفارش خود را به کیلو زیر انجام دهید: