پسته کله قوچی زعفرانی

190,000 تومان

پسته کله قوچی که با زعفران و نمک شور و برشته شده و جهت مصرف آجیل بسیار خوشمزه است.